Wat veroorzaakt genderdysforie?

Wat veroorzaakt genderdysforie ? Geslachtsontwikkeling is complex en er zijn veel mogelijke variaties die een discrepantie veroorzaken tussen het biologische geslacht van een persoon en hun geslachtsidentiteit , waardoor de exacte oorzaakvan genderdysforie onduidelijk is.